3
?>

Wolfram i stopy wolframu

Charakterystyka wolframu i stopów wolframu:

Wolfram posiada bardzo wysoką wytrzymałość oraz wysoką twardość. Jest metalem bardzo trudno topliwym, cechuje się wysokim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych - kwasów, zasad, jest odporny na utlenianie.
Wolfram stosowany jest w przemyśle elektronicznym, samochodowym, lotniczym. Wykonuje się z niego włókna żarówek, elektrody spawalnicze, podzespoły elektryczne i elektroniczne, dysze rakietowe, wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Jest także wykorzystywany przy wyrobie narzędzi szybko tnących - noże tokarskie, frezy itp.
Oferujemy:
  • blachy wolframowe,
  • pręty z wolframu,
  • druty z wolframu.

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.