3
?>

Foliowanie blach

Zabezpieczenie powierzchni blach

Oferujemy zabezpieczenie powierzchni blach poprzez foliowanie jednostronne i dwustronne foliami zwykłymi i laserowymi. Możemy dostarczyć blachy foliowane w arkuszach o szerokości do 2000 mm.
Z zakresu obróbki metali proponujemy także inne usługi - obróbka metali.

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.