4
?>

Tytan i stopy tytanu

Charakterystyka tytanu i stopów tytanu:

Tytan odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością, niską gęstością oraz dobrą odpornością na korozję. Posiada wytrzymałość na rozciąganie porównywalną wytrzymałością wielu stali stopowych, a zarezem jest od nich o 40% lżejszy. Tytan jest niemagnetyczny i ma dobre właściwości przewodzenia ciepła. Jego współczynnik rozszerzalności cieplnej jest nieco niższy niż stali i mniejszy o połowę od aluminium. Posiada bardzo wysoką temperaturą topnienia i doskonałą odpornością na korozję. Posiada niski moduł sprężystości, przez co jest elastyczny, ale powraca do swojego pierwotnego kształtu po wygięciu. Jest nietoksyczny, nie wywołuje alergii. Stopy tytanu są adoptowane przez ciało ludzkie co pozwala na łączenie się komórek z implantami.
Tytan i jego stopy znajdują zastosowanie na elementy skraplaczy, kondensatorów pary, wymienników ciepła, aparatury procesowej w przemyśle chemicznym, w instalacjach odsalania, w instalacjach odsiarczania spalin, w oczyszczalniach ścieków, w przemyśle celulozowym, medycznym, lotniczym, motoryzacyjny oraz w budowie maszyn.
Oferujemy tytan w postaciach:
  • prętów tytanowych,
  • blach z tytanu,
  • taśm tytanowych,
  • rur z tytanu,
  • drutów tytanowych.

Gatunki tytanu i stopów tytanu:


Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.