2
?>

Stal nierdzewna i kwasoodporna

Stale austenityczne:
Stale duplex:
Stale ferrytyczne:
Stale martenzytyczne:

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.