5
?>

Ołów - wyroby z ołowiu

Ołów - wyroby walcowane i wyciskane z ołowiu i jego stopów:

Oferujemy wyroby hutnicze z ołowiu w postaci:
  • blachy ołowiane w arkuszach,
  • blachy ołowiane w kręgach,
  • taśmy z ołowiu,
  • wyroby wyciskane - rury, druty, pręty, płaskowniki.
Podstawowym materiałym jaki posiadamy w ofercie są blachy w arkuszach i kręgach przeznaczone dla budownictwa. Na zamówienie sprowadzamy wyroby wyciskane. Oferujemy także wyroby ze stopów ołowiu - z miedzią, srebrem, antymonem, cyną.

Skład chemiczny wybranych gatunków ołowiu w [%]

OznaczenieZawartość PbAg maxAs maxBi maxCd maxCu maxNi maxSb maxSn maxZn maxOgółem
PB990R99,9900,00150,00050,01000,00020,00050,00020,00050,00050,00020,010
PB985R99,9850,00250,00050,01500,00020,00100,00050,00050,00050,00020,015
PB970R99,9700,00500,00100,0300,00100,00300,00100,00100,00100,00050,030
PB940R99,9400,00800,00100,0600,00200,00500,00200,00100,00100,00050,060

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.