1
?>

Nowe srebro - Taśmy nowosrebrne:

Oferujemy zimnoowalcowane taśmy nowosrebrne. Standardowy zakrubości grubości 0,1 - 1,0 mm, natomiast szerokość około 300 mm. Podstawowe gatunki nowego srebra z których oferujemy taśmy:

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.