4
?>

Mosiądz - Teowniki mosiężne:

W naszej ofercie znajdują się teowniki mosiężne ciągnione i wyciskane. Teowniki mosiężne są sprowadzane głównie pod zamówienia klientów. Terminy realizacji dostaw teowników mosiężnych wynoszą od kliku dni do kilku tygodni w zależności od wymiaru, ilości oraz dostępności u naszych partnerów. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem teowników mosiężnych lub innych wyrobów z mosiądzu prosimy o kontakt. Teowniki mosiężne są dostępne z poniższych gatunków mosiądzów: Teowniki mosiężne są wykonywane wg normy EN 12167 - Miedź i stopy miedzi - Kształtowniki i pręty prostokątne ogólnego przeznaczenia. Norma określa min. wymagania odnośnie składu chemicznego mosiądzu, własności oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe teowników mosiężnych wykonanych metodą wyciskania lub ciągnienia.

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.