1
?>

Mosiądz - Rury mosiężne okrągłe, tuleje mosiężne:

Oferujemy rury mosiężne okrągłe ciągnione i wyciskane. Rury mosiężne cienkościenne są wykonywane zazwyczaj z mosiądzów bezołowiowych, natomiast grubościenne tuleje mosiężne proponujemy w gatunkach ołowiowych. Ofeujemy rury mosiężne o średnicach od fi 2,0 mm do 300 mm, średnica ścianek od 0,5 mm do 25 mm. Rury i tuleje mosiężne są sprowadzane głównie pod zamówienie. W przypadku zainteresowania zakupem rur mosiężnych prosimy o przesłanie zapytania lub kontakt telefoniczny. Rury i tuleje mosiężne oferujemy w poniższych gatunkach: Rury mosiężne są wykonywane wg normy EN 12449 - Miedź i stopy miedzi - Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia. Norma określa min. wymagania dotyczące składu chemicznego, własności, odchyłek wymiarowych i kształtu okrągłych rur ciągnionych bez szwu z mosiądzu, miedzi i innych stopów miedzi. Norma obejume ryry mosiężne ogólnego przeznaczenia, o średnicy zewnętrznej od 3 mm do 450 mm i o grubości ścianki od 0,3 mm do 20 mm.
Tuleje mosiężne są wykonywane wg normy EN 12168 - Miedź i stopy miedzi - Pręty z otworem do obróbki skrawaniem na automatach. Norma określa wymagania dotyczące składu chemicznego, własności i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych prętów z otworem (tuleji) ze stopów miedzi, wytwarzanych metodą wyciskania lub ciągnienia. Tuleje wykonywane wg EN 12168 są przeznaczone głównie do obróbki skrawaniem.

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.