3
?>

Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane - kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N. Profile mosiężne oferujemy w poniższych przekrojach: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, profile mosiężne o przekroju prostokątnym, profile mosiężne o przekroju sześciokątnym, profile mosiężne o przekroju ośmiokątnym, kątowniki mosiężne równoramienne, kątowniki mosiężne nierównoramienne, teowniki mosiężne, ceowniki mosiężne, profile mosiężne o przekroju owalnym, profile mosiężne o przekroju elipsoidalnym, rury mosiężne rowkowane, profile - rury mosiężne z przeznaczeniem dla budownictwa, rury i tuleje mosiężne okrągłe.

Mosiądz

Mosiądz - wyroby hutnicze z mosiądzu:
  • blachy mosiężne zimno i gorącowalcowane w arkuszach,
  • taśmy mosiężne zimnowalcowane,
  • pręty mosiężne o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym,
  • płaskowniki mosiężne - pręty mosiężne o przekroju prostokątnym,
  • rury mosiężne o przekroju okrągłym ogólnego przeznaczenia oraz z mosiądzów ołowiowych,
  • profile i kształtowniki z mosiądzów ołowiowych,
  • druty mosiężne,
  • profile i kształtowniki mosiężne,
  • blachy mosiężne do grawerowania,
  • formatki mosiężne - płaskowniki, kostki cięte z blach i płyt mosiężnych).
Gatunki mosiądzów

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.