6
?>

Mosiądz

Mosiądz - wyroby hutnicze z mosiądzu:
  • blachy mosiężne zimno i gorącowalcowane w arkuszach,
  • taśmy mosiężne zimnowalcowane,
  • pręty mosiężne o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym,
  • płaskowniki mosiężne - pręty mosiężne o przekroju prostokątnym,
  • rury mosiężne o przekroju okrągłym ogólnego przeznaczenia oraz z mosiądzów ołowiowych,
  • profile i kształtowniki z mosiądzów ołowiowych,
  • druty mosiężne,
  • profile i kształtowniki mosiężne,
  • blachy mosiężne do grawerowania,
  • formatki mosiężne - płaskowniki, kostki cięte z blach i płyt mosiężnych).
Gatunki mosiądzów

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.