1
?>

Molibden i stopy molibdenu

Charakterystyka molibdenu i stopów molibdenu:

Molibden posiada wysoką wytrzymałość, twardość i bardzo wysoką temperaturę topnienia. Jest bardzo stabilny mechanicznie w szerokim zakresie temperatur. Jego współczynnik rozszerzalności cieplnej jest najniższy z materiałów konstrukcyjnych, a przewodność cieplna molibdenu jest bardzo wysoka. Molibden jest żaroodporny i podatny do obróbki skrawaniem. Molibden i jego stopy są często używane do wielu wymagających zastosowań specjalistycznych.

Stopy tytanu-cyrkonu-molibdenu (TZM): Stopy TZM wykazują znacznie wyższe własności wytrzymałościowe w bardzo wysokich temperaturach od czystego molibdenu. Charakteryzują się one lepszą spawalnością, w wysokich temperaturach wykazują dużą twardość, posiadją wysoką przewodność termiczną i niską rozszerzalność cieplną.

Z molibdenu i stopów molibdenu oferujemy:

  • blachy molibdenowe
  • taśmy z molibdenu
  • folie z molibdenu
  • pręty molibdenowe
  • płaskowniki z molibdenu
  • druty molibdenowe
  • rury molibdenowe
  • elementy złączne z molibdenu

Gatunki molibdenu: Molibden jest wykorzystywany do produkcji elementów grzejnych, anod rentgenowskich, elektrod do topienia szkła, elementów wymienników ciepła, elektrod spawalniczych, żarówek elektrycznych, lamp elektronowych. W hutnictwie dodawany jest do stopów żelaza, zwiększając ich wytrzymałość i antykorozyjność.

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.