6
?>

Miedź - Rury miedziane:

Oferujemy rury miedziane z miedzi elektrolitycznej oraz rury z miedzi odtlenionej fosforem. Oferowane rury miedziane przeznaczone są do:
  • rury miedziane do celów elektrycznych,
  • rury miedziane do przesyłu wody i gazu w instalacjach sanitarnych i ogrzewania,
  • rury miedziane ogólnego przeznaczenia,
  • rury miedziane stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych,
  • rury do wymienników ciepła.
w gatunkach: Rury miedziane sprzedajemy w odcinkach prostych oraz kręgach.


Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.