1
?>

Miedź - Pręty miedziane:

Oferujemy szeroki asortyment prętów miedzianych ciągnionych i wyciskanych:
  • pręty miedziane o przekroju kołowym,
  • pręty miedziane o przekroju kwadratowym,
  • pręty miedziane o przekroju prostokątnym - płaskowniki miedziane,
  • pręty miedziane o przekroju sześciokątnym,
  • pręty miedziane wg rysunku - profilowe,
  • pręty miedziane cięte na wymiar z płyt miedzianych.
w gatunkach: Pręty miedziane sprzedajemy głównie w odcinkach L=4000 mm.

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.