5
?>

Miedź - Płaskowniki miedziane:

Oferujemy szeroki asortyment płaskowników miedzianych:
  • płaskowniki miedziane ciągnione,
  • płaskowniki miedziane wyciskane,
  • płaskowniki miedziane w odcinkach prostych,
  • płaskowniki miedziane w kręgach - bednarka miedziana,
  • płaskowniki miedziane z ostrymi narożami,
  • płaskowniki miedziane z zaokrąglonymi narożnikami,
  • płaskowniki miedziane z pełnym zaokrągleniem r=1/2h,
  • płaskowniki miedziane cynowane.
w gatunkach: Płaskowniki miedziane sprzedajemy głównie w odcinkach L=4000 mm lub w kręgach (bednarka miedziana).

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.