2
?>

Miedź - Druty miedziane:

Oferujemy szeroki asortyment drutów miedzianych:
  • druty miedziane o przekroju okrągłym,
  • druty miedziane profilowe - wg wymagań,
  • druty miedziane cynowane.
w gatunkach:

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.