6
?>

Miedź - Bednarka miedziana:

Oferujemy bednarkę miedzianą - płaskowniki miedziane w kręgach do zastosowań elektrycznych - głównie jako element uzimiający. Bednarke miedzianą oferujemy z miedzi w gatunku: EN: CW004A ISO: Cu-ETP DIN: E-Cu57/58 wnr: 2.0060/2.0065 PN: M1E

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.