5
?>

Miedź i stopy miedzi

Miedź - wyroby hutnicze z miedzi:
 • blachy miedziane zimnowalcowane i gorącowalcowane w arkuszach,
 • taśmy miedziane zimnowalcowane,
 • blachy miedziane w kręgach,
 • blachy i taśmy miedziane dla budownictwa (do wykonywania pokryć dachowych, elewacji i na obróbki blacharskie),
 • blachy i taśmy miedziane oksydowane oraz patynowane,
 • płaskowniki miedziane - szyny miedziane,
 • pręty miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym,
 • rury miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym i innych,
 • druty miedziane,
 • walcówkę miedzianą,
 • bednarkę miedzianą,
 • profile i kształtowniki miedziane specjalnego przeznaczenia,
 • formatki miedziane - cięte z blach i płyt;
Gatunki miedzi:

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.