1
?>

Miedź i stopy miedzi

Miedź (Cu) charakteryzuje się o gęstością wynoszącą 8,96 g/cm3 i temperaturą topnienia 1083 °C. Miedź jest bardzo dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym. Pod wpływem warunków atmosferycznych miedź ulega powolnej korozji powierzchniowej, pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco. Oferowane przez nas wyroby z miedzi: taśmy, blachy, pręty, płaskowniki miedziane, rury i profile. Podstawowym gatunkiem miedzi jaki oferujemy jest miedź elektrolityczna Cu-ETP (M1E, E-Cu58, CW004A). Na zamówienie sprowadzamy wyroby z miedzi w gatunkach: Cu-DHP (M2R, SF-Cu, CW024A); Cu-HCP (SE-Cu57, CW021A); Cu-DLP (M1R, SW-Cu, CW023A), CuZn0,5 (CW119C).

Oferowane przez nas wyroby z miedzi wytwarzane są głównie wg norm europejskich:

 • EN 1172 - Blachy i taśmy miedziane dla budownictwa
 • EN 1173 - Oznaczenia stanów materiału
 • EN 12163 - Pręty z miedzi i stopów miedzi ogólnego przeznaczenia
 • EN 12164 - Pręty do obróbki skrawaniem na automatach
 • EN 12166 - Druty z miedzi i stopów ogólnego przeznaczenia
 • EN 12167 - Kształtowniki i pręty prostokątne ogólnego przeznaczenia
 • EN 12168 - Pręty z otworem do obróbki skrawaniem na automatach
 • EN 12165 - Materiał wyjściowy do kucia przerobiony i nieprzerobiony plastycznie
 • EN 12449 - Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia
 • EN 12450 - Rury miedziane okrągłe bez szwu kapilarne
 • EN 12451 - Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła
 • EN 12452 - Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła
 • EN 13148 - Taśma ocynowana zanurzeniowo
 • EN 13347 - Pręty i druty do spawania i lutospawania
 • EN 13348 - Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni
 • EN 13599 - Płyty, blachy i taśmy miedziane do celów elektrycznych
 • EN 13600 - Rury miedziane bez szwu do celów elektrycznych
 • EN 13601 - Pręty i druty miedziane do ogólnych celów elektrycznych
 • EN 13602 - Druty miedziane okrągłe ciągnione do produkcji przewodów elektrycznych
 • EN 13605 - Kształtowniki i druty kształtowe miedziane do celów elektrycznych
 • EN 1057+A1 - Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
 • EN 12735-1 - Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Rury do instalacji rurowych
 • EN 12735-2 - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Rury do oprzyrządowania
 • EN 1412 - Europejski system numeryczny
 • EN 14436 - Taśma ocynowana elektrolitycznie
 • EN 1652 - Płyty, blachy, taśmy i krążki ogólnego przeznaczenia
 • EN 1653 - Płyty, blachy i krążki na kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej wody
 • EN 1654 - Taśmy na sprężyny i złączki
 • EN 1977 - Materiał wyjściowy do ciągnienia z miedzi (walcówka)

Miedź - wyroby hutnicze z miedzi:
 • blachy miedziane zimnowalcowane i gorącowalcowane w arkuszach,
 • taśmy miedziane zimnowalcowane,
 • blachy miedziane w kręgach,
 • blachy i taśmy miedziane dla budownictwa (do wykonywania pokryć dachowych, elewacji i na obróbki blacharskie),
 • blachy i taśmy miedziane oksydowane oraz patynowane,
 • płaskowniki miedziane - szyny miedziane,
 • pręty miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym,
 • rury miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym i innych,
 • druty miedziane,
 • walcówkę miedzianą,
 • bednarkę miedzianą,
 • profile i kształtowniki miedziane specjalnego przeznaczenia,
 • formatki miedziane - cięte z blach i płyt;
Gatunki miedzi:

Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.