4
?>

Aluminium - Kątowniki aluminiowe

Oferujemy szeroki zakres kątowników aluminiowych wyciskanych równoramiennych i nierównoramiennych. Oferujemy katowniki aluminiowe w poniższych stopach aluminium:
Kątowniki aluminiowe oferujemy w stanie surowym, przy większych zamówieniach możemy zaoferować kątowniki anodowane oraz poddane obróbce mechanicznej.


Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.