2
?>

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Aluminium - Al jest metalem lekkim, jego gęstość wynosi 2,7 g/cm3. Czyste aluminium jest plastyczne, dobrze przewodzi ciepło i energię elektryczną. Oferujemy także wiele stopów aluminium do specyficznych zastosowań, które mają wyższą twardość i wytrzymałość. Oferowane przez nas wyroby hutnicze z aluminium: taśmy, blachy, pręty, płaskowniki aluminiowe, rury i profile, formatki. Wyroby walcowane - blachy i taśmy aluminiowe oraz wyroby wyciskane i ciągnione - pręty, płaskowniki, rury oferujemy z aluminium i stopów aluminium min.: AW-1050A (A1, 3.0255, Al99,5); AW-2017A (PA6, 3.1325, AlCuMg1, AlCu4MgSi(A)); AW-5005 (PA43, 3.3315, AlMg1, AlMg1(B)); AW-5083 (PA13, 3.3547, AlMg4,5Mn, AlMg4,5Mn0,7); AW-5754 (PA11, 3.3535, AlMg3); AW-6082 (PA4, 3.2315, AlMgSi1, AlSi1MgMn); AW-7022 (3.4345, AIZnMgCu0,5, AlZn5Mg3Cu, CERTAL); AW-7075 (PA9, 3.4365, AlZnMgCu1,5, AlZn5,5MgCu, FORTAL).

Oferowane przez nas wyroby z aluminium i stopów aluminium wytwarzane są głównie wg norm europejskich:

I. Normy określające skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie

 • EN 573-1 - System oznaczeń numerycznych
 • EN 573-2 - System oznaczeń na podstawie symboli chemicznych
 • EN 573-3 - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów z aluminium
 • EN 573-4 - Rodzaje wyrobów
 • EN 515 - Oznaczenia stanów aluminium
 • EN 602 - Skład chemiczny półwyrobów z aluminium stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi
Normy określajace wymagania odnośnie blach, taśm i płyt aluminiowych
 • EN 485-1 - Warunki techniczne kontroli i dostawy
 • EN 485-2 - Własności mechaniczne blach, taśm i płyt aluminiowych
 • EN 485-3 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych wyrobów walcowanych na gorąco
 • EN 485-4 - Tolerancje kształtu i wymiarów aluminiowych wyrobów walcowanych na zimno
 • EN 1386 - Płyty aluminiowe żeberkowe - Specyfikacje
 • EN 1396 - Blachy i taśmy aluminiowe powlekane w rulonach do ogólnych zastosowań - Specyfikacje
 • EN 14121 - Blachy, taśmy i płyty aluminiowe do zastosowań elektrotechnicznych
Normy określajace wymagania odnośnie prętów i rur ciągnionych na zimno z aluminium i stopów aluminium
 • EN 754-1 - Warunki techniczne kontroli i dostawy
 • EN 754-2 - Własności mechaniczne
 • EN 754-3 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów okrągłych
 • EN 754-4 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów kwadratowych
 • EN 754-5 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów prostokątnych
 • EN 754-6 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów sześciokątnych
 • EN 754-7 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych rur bez szwu
 • EN 754-8 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych rur z matryc komorowych
 • EN 13958 - Rury aluminiowe okrągłe ciągnione na zimno w kręgach ogólnego zastosowania - Specyfikacja
Normy określajace wymagania odnośnie aluminiowych prętów, rur i kształtowników wyciskanych
 • EN 755-1 - Warunki techniczne kontroli i dostawy
 • EN 755-2 - Własności mechaniczne
 • EN 755-3 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów okrągłych
 • EN 755-4 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów kwadratowych
 • EN 755-5 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów prostokątnych
 • EN 755-6 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych prętów sześciokątnych
 • EN 755-7 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych rur bez szwu
 • EN 755-8 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych rur z matryc komorowych
 • EN 755-9 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu aluminiowych kształtowników
 • EN 13957 - Rury aluminiowe okrągłe wyciskane w kręgach ogólnego zastosowania - Specyfikacja
Normy określajace wymagania odnośnie ciągnionych drutów aluminiowych
 • EN 1301-1 - Warunki techniczne kontroli i dostawy
 • EN 1301-2 - Własności mechaniczne drutów aluminiowych
 • EN 1301-3 - Dopuszczalne odchyłki wymiarów

Blachy aluminiowe:
 • blachy aluminiowe zimnowalcowane
 • blachy aluminiowe gorącowalcowane
 • blachy aluminiowe niestopowe
 • blachy aluminiowe stopowe
 • blachy aluminiowe dekoracyjne (stucco, anodowane)
 • blachy aluminiowe do głębokiego tłoczenia
 • blachy aluminiowe foliowane
 • blachy aluminiowe ryflowane (żeberkowe) w arkuszach i kręgach
 • blachy aluminiowe w kręgach - taśmy aluminiowe
 • formatki aluminiowe cięte z blach aluminiowych
Płyty aluminiowe:
 • grube płyty aluminiowe w formatach standardowych
 • formatki aluminiowe cięte z grubych płyt aluminiowych w formatach prostokątnych i kwadratowych
Blachy aluminiowe anodowane do grawerowania:
 • Aluminium anodowane do grawerowania laserem CO2 i grawerowania mechanicznego
 • Aluminium anodowane grawerskie AW-5005 do grawerowania mechanicznego i laserowego CO2
Pręty aluminiowe odlewane - średnice do 750 mm:
 • pręty aluminiowe odlewane w gat. 5083
 • pręty aluminiowe odlewane w gat. 2007
Pręty aluminiowe wyciskane i ciągnione:
 • pręty aluminiowe o przekroju okrągłym
 • pręty aluminiowe o przekroju kwadratowym
 • płaskowniki aluminiowe (pręty aluminiowe o przekroju prostokątnym)
Rury aluminiowe:
 • rury aluminiowe o przekroju okrągłym
 • rury aluminiowe o przekroju kwadratowym
 • rury aluminiowe o przekroju prostokątnym
Kształtowniki i profile aluminiowe:
 • kątowniki aluminiowe równoramienne
 • kątowniki aluminiowe nierównoramienne
 • teowniki aluminiowe
 • dwuteowniki aluminiowe
 • ceowniki aluminiowe
 • zetowniki aluminiowe
 • kształtowniki aluminiowe ozdobne
 • kształtowniki aluminiowe wystawowe
 • kształtowniki aluminiowe na ramki
 • radiatory aluminiowe
 • profile aluminiowe do klimatyzacji
 • kształtowniki aluminiowe reklamowe
 • kształtowniki aluminiowe do poliwęglanów
 • kształtowniki żaluzjowe
 • kształtowniki parapetowe
 • kasetony aluminiowe
 • profile aluminiowe burtowe, do zabudowy samochodów i kontenerów
 • inne profile aluminiowe specjalnego przeznaczenia
Oferowane gatunki aluminium i stopów aluminium:


Niektóre nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów. Nie jesteśmy związani z żadnym z producentów. Nazwy wymienione są wyłącznie w celach informacyjnych, aby pomóc w identyfikacji produktów zgodnych z wymienionymi specyfikacjami.